لیست قیمت انواع ظروف و محاسبه هزینه

محاسبه قیمت بازسازی ظروف :

شما می‌توانید بصورت تقریبی با اندازه گیری لبه‌ی درونی یک سمت تا لبه‌ی درونی (قسمتی که درب قابلمه یا ظروف دیگر) قرار می‌گیرد، به سایز ظروف خود برسید.

تعرفه قیمت بازسازی ظروف به صورت زیر بوده و شما می‌توانید؛ طبق دستورالعمل بالا اندازه ظرف خود را اندازه گیری نموده و هزینه آن را محاسبه نمایید. پس از اندازه گیری ظرف خود، قیمت مورد نظر خود را بدست آورید.

پیشنهاد می‌شود حتما مقاله‌ی بازسازی ظروف تفلون را بخوانید.